Списък на фирми с публикувани годишни финансови отчети за 2015 година

ТРАПЕЗИЦА ДЗЗД
Н Ч " Н.Й.ВАПЦАРОВ" - ГР.ДУЛОВО
ДЗЗД Обединение Попово - 2020
"КРИС КОНСУЛТ" ДЗЗД
СИСТЕМИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ДЗЗД
Сдружение с нестопанска цел "Холософско общeство - България