Списък на фирми с публикувани годишни финансови отчети за 2013 година

Асоциация на българските спедитори - АБС
ДИНИКО - Д ЕООД
СД ДИНИКО - КОДЖЕБАШЕВИ И СИЕ
Народно читалище "Тодор Пеев-1571"
Читалище "Просвета -1919"
ВЕКТОР ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД
ТРАПЕЗИЦА ДЗЗД
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ДЗЗД
НЧ "Просвета - 1940г."
Н Ч " Н.Й.ВАПЦАРОВ" - ГР.ДУЛОВО
Народно читалище "Елин Пелин - 1922"
НЧ"Светлина-1956"
НЧ"Васил Левски-1918"
НЧ "Пробуда - 1946"
НЧ"П.Р.Славейков-1922"
НЧ"Отец Паисий-1928"
НЧ "Св. Св. Кирил и Методий - гр. Раковски - 1908"
Сдружение "Младежки общински съвет - Кюстендил"
НЧ "Пробуда 1961"
НЧ "Братство 1869"
Народно читалище "Канев - Пробуда 1924"
"Консултантска Инженерна Група-Ай Си Консулентен Цивилтехник-Проджект Мениджмънт Консултинг"(КИГ-АЙСИ-ПМК) ДЗЗД
НЧ "Неофит Рилски-1942"
ДЗЗД КАДАСТЪР СМОЛЯН
ОБЕДИНЕНИЕ БОБОВ ДОЛ 2013
ОБЕДИНЕНИЕ БАНСКО 2013 ДЗЗД
Адвокатска кантора Йосифова-Раденкова ГД
Обединение ИНФРАСТРУКТУРА КНЕЖА
Обединение МОНИСАД ГЛОГОВО ДЗЗД
Обединение МОНИСАД БАНКЯ ДЗЗД
ФОНДАЦИЯ С ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА "СВЕТЪТ НА ЕРИКА"
ДЗЗД Обединение Попово - 2020
ДЗЗД АКВА ИНЖЕНЕРИНГ
ДЗЗД СОФИЙСКА ВОДА - СЕВЕР
ТП Мир Спорта XXI Век
ЗЗД "Росбул Финанс Консорциум"
Народно читалище "Васил Левски-1901" с.Добрина
НЧ "Земеделец-1903"
Арт Деко ДЗЗД
Контраст ДЗЗД
ДЗЗД Консорциум Ремонтстрой Инженеринг
НЧ "Христо Ботев - 1942"
НЧ Бъднина - 1906 г.
НЧ "ИСКРА-1927"
НЧ "ПРОСВЕТА-1927"
НЧ "Христо Смирненски - 1919"
НЧ "Христо Ботев-1926"
НЧ "Н.Й.ВАПЦАРОВ-1908"
НЧ "Христо Ботев-1925"
НЧ "ПРОСВЕТА-1927"
НЧ "ПРОБУДА-2010"
НЧ "ПРОСВЕТА-1997"
НЧ "ПРОБУДА-1927"
НЧ "Хр.Смирненски-1926"
"КРИС КОНСУЛТ" ДЗЗД
НЧ "ПРОСВЕТА-1900"
НЧ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ-1928"
Организация на животновъдите в Дорково
Фондация "Ракитово"
СИСТЕМИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ДЗЗД
НЧ "ЗОРА 1-1937"
НЧ"П.Р.Славейков-1901"
СТРОИТЕЛСТВО И РЕСТАВАРЦИЯ СВ. ГЕОРГИ ДЗЗД
СТРОИТЕЛСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ НА ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА ДЗЗД
РЕСТАВРАЦИЯ НА КУЛТУРНИ ПАМЕТНИЦИ ДЗЗД
ВИА ШУМЕН ДЗЗД
В и П ДЗЗД
ГЕОПРОТЕКТ ДЗЗД
СИСТЕМИ ЗА ГЕОЗАЩИТА  ДЗЗД
ДЗЗД "САД-ФЛАВИ"
ДЗЗД "САД-Водстрой"
КОНСОРЦИУМ "ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО"
Читалище "Просвета-Червен 1928"
Консорциум Региони ДЗЗД
ДЗЗД ГАЛЧЕВ ГЕЛАК
НЧ "Васил М. Бъчваров- 1927г."
Стриймпей България Консорциум ЗЗД
ДЗЗД ЕМ СТРОЙ ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ
ДЗЗД Пловдив - 2020
ДЗЗД Консорциум Нови Възможности
Консултантска инженерна група - АЙ СИ Консулентен Цивилтехник (КИГ - АЙ СИ К Ц) ДЗЗД
Сдружение на зърнопроизводителите град Хасково
Сдружение с нестопанска цел "Холософско общeство - България
НЧ Н. Й. Вапцаров-1925 с. Славейково
ДЗЗД Да Мор Проджект
Обединение ИГИП-КИГ-ИЦЕПЕ-ХИС (Ай Си Ай Ейч) ДЗЗД
НЧ "ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОЛЯНОВ - 1870"
Нотус Консорциум ДЗЗД
Асоциация на българските спедитори ООД
Народно Читалище "Дочо Михайлов-1906"
ДЗЗД АКВА ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП – СВ
ДЗЗД АКВА ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП
НЧ "Пейо Кр. Яворов-1978"
Сдружение "Футболен Клуб Добринище "
НЧ "Христо Ботев-1941" с.Грънчарово
Сдружение с нестопанска цел "Русалка"