Списък на фирми с публикувани годишни финансови отчети за 2011 година

ДЗЗД "АЛ-МАР"
Асоциация за европейско развитие и реализация
Сдружение на зърнопроизводителите град Хасково
КПДК Мъглиж
ДЗЗД ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА Г.ДЕЛЧЕВ 2011
ДЗЗД ХАДЖИДИМОВО ГЕН 2011
Сдружение Тенис клуб Пирин
Сдружение с нестопанска цел "Холософско общeство - България
ДЗЗД Кобетстрой
ДЗЗД ТЕСТГРУП
НЧ Н. Й. Вапцаров-1925 с. Славейково
ДЗЗД Да Мор Проджект
ДЗЗД Мостове - София
Обединение ИГИП-КИГ-ИЦЕПЕ-ХИС (Ай Си Ай Ейч) ДЗЗД
НЧ "ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОЛЯНОВ - 1870"
Култулно просветно дружество на каракачаните 21 век
Нотус Консорциум ДЗЗД
ДЗЗД АКВА ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП – СВ
ДЗЗД АКВА ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП
Сдружение - Ловно рибарско сдружение БЕДЕК - гр.Трявна
НЧ "Пейо Кр. Яворов-1978"
Сдружение "Футболен Клуб Добринище "
ДЗЗД ПИРИН ГРУП
ДЗЗД Лена Гуалчев
Сдружение с нестопанска цел "Русалка"