Списък на фирми с публикувани годишни финансови отчети за 2010 година

ДЗЗД "АЛ-МАР"
Асоциация за европейско развитие и реализация
КПДК Мъглиж
Сдружение с нестопанска цел "Холософско общeство - България
Нотус Консорциум ДЗЗД
Асоциация на българските спедитори ООД
НЧ "ГОЦЕ ДЕЛЦЕВ 1927"
Обединение Пътно Поддържане
НЧ "ЗАМФИР ХАДЖИЙСКИ 1899"
Народно Читалище "Дочо Михайлов-1906"
НЧ "Земеделец-1899" - с.Козаревец
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СТЕФАН КАРАДЖА-1948" с.ПОЛКОВНИК ТАСЛАКОВО
НЧ ХРИСТО БОТЕВ-1941- с.СЕКУЛОВО
ДЗЗД АКВА ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП – СВ
ДЗЗД АКВА ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП
Народно Читалище "Г.С.Раковски - 1925" гр.София
Народно Читалище "Пенчо Славейков 1871" - гр.Трявна
НЧ "Пробуда-1912г."
НЧ Прогрес - 1939
Сдружение - Ловно рибарско сдружение БЕДЕК - гр.Трявна
НЧ"Пробуда - 1924" гр. Плачковци
НЧ Капитан Дядо Никола - 1927
НЧ "Пейо Кр. Яворов-1978"
Сдружение "Футболен Клуб Добринище "
ДЗЗД ПИРИН ГРУП
ДЗЗД Лена Гуалчев
ЕТ "Деником - Тодор Стоянов"
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Просвета - 1862"
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Н.Й.ВАПЦАРОВ-1969"
НЧ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1948"
НЧ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1948"
НЧ "Христо Ботев-1941" с.Грънчарово
Сдружение с нестопанска цел "Русалка"
Сдружение на зърнопроизводителите Хасково
Вестас Консорциум ДЗЗД