Списък на фирми с публикувани годишни финансови отчети за 2008 година

Сдружение с нестопанска цел "Холософско общeство - България
Нотус Консорциум ДЗЗД
НЧ "ГОЦЕ ДЕЛЦЕВ 1927"
Народно Читалище "Г.С.Раковски - 1925" гр.София
НЧ "Христо Ботев-1941" с.Грънчарово
Сдружение с нестопанска цел "Русалка"
ЕТ "Спарк - Румяна Симеонова"
ДЗЗД "Теди"