Списък на фирми с публикувани годишни финансови отчети за 2007 година

Сдружение с нестопанска цел "Холософско общeство - България
НЧ "ГОЦЕ ДЕЛЦЕВ 1927"
Народно Читалище "Г.С.Раковски - 1925" гр.София
Сдружение с нестопанска цел "Русалка"
ЕТ "Спарк - Румяна Симеонова"
ДЗЗД "Теди"