Име на фирма:ТРАПЕЗИЦА ДЗЗД
Булстат:176527698
МОЛ:Кирил Иванов Маринов
Адрес:гр. София, ул. Ген. Стефан Тошев № 8, вх.Б, ет.4, ап.Б-7

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли
ГФО за 2015 годинаИзтегли