Име на фирма:ТП Мир Спорта XXI Век
Булстат:124683032
МОЛ:Александър Григориевич Бойчук
Адрес:с. Кранево, ул.Дунав N7

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли