Име на фирма:НЧ"Светлина-1956"
Булстат:109051095
МОЛ:Стефан Стоименов
Адрес:с.Катрище, обл.Кюстендил

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2013 годинаИзтегли