Име на фирма:СТРОИТЕЛСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ НА ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА ДЗЗД
Булстат:176032329
МОЛ:Кирил Иванов Маринов и Аглика Петкова Икономова
Адрес:гр. София, ул. Ген. Стефан Тошев 8, вх. Б, ет.4, ап. Б-7

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли