Име на фирма:Народно Читалище "Дочо Михайлов-1906"
Булстат:000559630
МОЛ:ЦОНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
Адрес:с.Бабук,общ.Силистра ул."Вела Пеева"№17

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2010 годинаИзтегли
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли