Име на фирма:Сдружение Тенис клуб Пирин
Булстат:175724762
МОЛ:Любомир Галчев
Адрес: Гр.Благоевград ул.Полковник Димов № 1 ет.2

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2011 годинаИзтегли
ГФО за 2012 годинаИзтегли