Име на фирма:Сдружение с нестопанска цел "Русалка"
Булстат:124604800
МОЛ:Кольо Димитров Пенев
Адрес:гр. Добрич, ул. Струма, N 2

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2007 годинаИзтегли
ГФО за 2008 годинаИзтегли
ГФО за 2010 годинаИзтегли
ГФО за 2011 годинаИзтегли
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли