Име на фирма:Сдружение  с нестопанска цел РОДОПЕЯ-БАЛКАНИКА
Булстат:108079997
МОЛ:Пенка Николова Ууд
Адрес:гр.Кърджали ЖК "Възрожденци" бл. 53 вх.Д ап. 96

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли