Име на фирма:Сдружение с нестопанска цел "Холософско общeство - България
Булстат:121851592
МОЛ:Светла Георгиева Гатева
Адрес:София ул. Кракра № 26

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2007 годинаИзтегли
ГФО за 2008 годинаИзтегли
ГФО за 2009 годинаИзтегли
ГФО за 2010 годинаИзтегли
ГФО за 2011 годинаИзтегли
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли
ГФО за 2015 годинаИзтегли