Име на фирма:Сдружение на зърнопроизводителите Хасково
Булстат:127726888
МОЛ:Тенчо Янков Тенчев
Адрес:гр. Хасково, ул. Цар Освободител 21

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2010 годинаИзтегли