Име на фирма:Сдружение на зърнопроизводителите град Хасково
Булстат:126726888
МОЛ:Тенчо Янков Тенчев
Адрес:Хасково, ул.Цар Освободител 21

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2011 годинаИзтегли
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли