Име на фирма:Сдружение "Младежки общински съвет - Кюстендил"
Булстат:109604800
МОЛ:Елина Костадинова
Адрес:гр. Кюстендил ул. "Отец Паисий" 11

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли