Име на фирма:СД ДИНИКО - КОДЖЕБАШЕВИ И СИЕ
Булстат:120023121
МОЛ:ДИМИТЪР НИКОЛОВ КОДЖЕБАШЕВ
Адрес:ГР.СМОЛЯН, УЛ.ПРОЛЕТ 1

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2013 годинаИзтегли