Име на фирма:НЧ "Просвета - 1940г."
Булстат:000559648
МОЛ:Димитър Симеонов Георгиев
Адрес:с. Стефан Караджа, общ. Главиница, обл. Силистра, ул. "Централна" № 33

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2013 годинаИзтегли