Име на фирма:"Продекс-БГ" ДЗЗД
Булстат:176804446
МОЛ:Стоян Янев
Адрес:гр.София 1164,кв. Лозенец ул. Вишнева 12, офис 1

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2014 годинаИзтегли