Име на фирма:ОБЕДИНЕНИЕ ТЪНКОВО ГК ДЗЗД
Булстат:176348366
МОЛ:Любомир Галчев
Адрес:гр.София, бул."Илиянци" №48

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли