Име на фирма:Обединение Пътно Поддържане
Булстат:175181149
МОЛ:Александър Григоров
Адрес:Гр. София Ул.Люлин планина № 9

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2010 годинаИзтегли