Име на фирма:ОБЕДИНЕНИЕ ПЕРНИК 2013 ДЗЗД
Булстат:176632808
МОЛ:ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ГАЛЧЕВ
Адрес:СОФИЯ, БУЛ.ИЛИЯНЦИ 48

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2014 годинаИзтегли