Име на фирма:ОБЕДИНЕНИЕ МОНТАНА 2013
Булстат:176686970
МОЛ:МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ГАЛЧЕВА
Адрес:СОФИЯ, БУЛ.ИЛИЯНЦИ 48

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2014 годинаИзтегли