Име на фирма:Обединение Инвестстрой Инфра ДЗЗД
Булстат:176706287
МОЛ:Любен Велчев
Адрес:гр. Велико Търново, бул. България N 23

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2014 годинаИзтегли