Име на фирма:Обединение ИГИП-КИГ-ИЦЕПЕ-ХИС (Ай Си Ай Ейч) ДЗЗД
Булстат:176132703
МОЛ:Вилфрид Майер
Адрес:гр.София 1164,кв. Лозенец ул. Вишнева 12, офис 1

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2011 годинаИзтегли
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли