Име на фирма:ОБЕДИНЕНИЕ ГЛАВИНИЦА 2013 ДЗЗД
Булстат:176726855
МОЛ:МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ГАЛЧЕВА
Адрес:СОФИЯ, БУЛ.ИЛИЯНЦИ 48

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2014 годинаИзтегли