Име на фирма:ОБЕДИНЕНИЕ БОБОВ ДОЛ 2013
Булстат:176534805
МОЛ:МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ГАЛЧЕВА
Адрес:СОФИЯ, БУЛ.ИЛИЯНЦИ 48

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли