Име на фирма:ОБЕДИНЕНИЕ БАНСКО 2013 ДЗЗД
Булстат:176508657
МОЛ:ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ГАЛЧЕВ
Адрес:СОФИЯ, БУЛ.ИЛИЯНЦИ 48

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2013 годинаИзтегли