Име на фирма:Нотус Консорциум ДЗЗД
Булстат:175539404
МОЛ:Анелия Павлова, Рико Кох
Адрес:Гр. Варна, м. Салтанат 59, ет. 3, ап. 11

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2008 годинаИзтегли
ГФО за 2009 годинаИзтегли
ГФО за 2010 годинаИзтегли
ГФО за 2011 годинаИзтегли
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли