Име на фирма:НЧ "Земеделец-1903"
Булстат:000923283
МОЛ:Пенка Христова
Адрес:с. Панайот Волово, обл.Шумен ,Ул. Млада гвардия 1

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли