Име на фирма:НЧ "Земеделец-1899" - с.Козаревец
Булстат:104075364
МОЛ:Парашкев Парашкевов
Адрес:с.Козаревец, общ.Лясковец, обл.В.Търново, ул."В.Левски" №48

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2010 годинаИзтегли