Име на фирма:НЧ "ЗАМФИР ХАДЖИЙСКИ 1899"
Булстат:000313148
МОЛ:Даниела Тодорова
Адрес:с.Замфир

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2010 годинаИзтегли