Име на фирма:НЧ "Съзнание-1927г."
Булстат:000084863
МОЛ:Лиляна Петрова
Адрес:село Златина ,Общ. Провадия, Област Варна

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли