Име на фирма:НЧ "ПРОСВЕТА-1997"
Булстат:000085075
МОЛ:Недялка Тодорова
Адрес:9127 с.Китка община Аврен

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли