Име на фирма:НЧ "ПРОСВЕТА-1927"
Булстат:000083957
МОЛ:Руска Велкова
Адрес:9138 с.Юнак община Аврен

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли