Име на фирма:НЧ "ПРОСВЕТА-1927"
Булстат:000085036
МОЛ:НИКОЛЕТА ВАСИЛЕВА
Адрес:с.Приселци община Аврен

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли