Име на фирма:НЧ "ПРОСВЕТА-1900"
Булстат:000085207
МОЛ:Добринка Стоянова
Адрес:9126 с.Дъбравино, община Аврен

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли