Име на фирма:НЧ "ПРОБУДА-2010"
Булстат:176018938
МОЛ:ВАСИЛ СТОЯНОВ
Адрес:9121 с.Круша община Аврен

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли