Име на фирма:НЧ "Пробуда- 1928г."
Булстат:000085424
МОЛ:Златка Михалева
Адрес:село Овчага , Общ. Провадия, Област Варна

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли