Име на фирма:НЧ "ПРОБУДА-1927"
Булстат:000083932
МОЛ:Живка Димитрова
Адрес:9126 с.Казашка река община Аврен

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли