Име на фирма:НЧ"Пробуда - 1924" гр. Плачковци
Булстат:000210504
МОЛ:Мария Желязкова
Адрес:гр. Плачковци ул. "Бузлуджа" №8

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2010 годинаИзтегли