Име на фирма:НЧ "Пейо Кр. Яворов-1978"
Булстат:000255606
МОЛ:Юлия Иванова Атанасова
Адрес:гр. Дупница; ж.к." Бистрица"

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2010 годинаИзтегли
ГФО за 2011 годинаИзтегли
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли