Име на фирма:НЧ"П.Р.Славейков-1901"
Булстат:000083918
МОЛ:Светла Кателиева
Адрес:с.Аврен ул.Тодор Ноев 8 Б-т

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли