Име на фирма:НЧ Н. Й. Вапцаров-1925 с. Славейково
Булстат:000084443
МОЛ:Валя Драгнева Иванова
Адрес:9247 с.Славейково, общ.Провадия, обл.Варна

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2011 годинаИзтегли
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли