Име на фирма:НЧ "Н.Й.ВАПЦАРОВ-1908"
Булстат:000085196
МОЛ:Нели Лазарова
Адрес:9125 с.Синдел община Аврен

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли