Име на фирма:НЧ "ИСКРА-1928"
Булстат:000560052
МОЛ:Румянка Лазарова
Адрес:с.Цар Самуил , обл.Силистра ул. Дочо Михайлов 19

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли