Име на фирма:НЧ "ИСКРА-1927"
Булстат:148141346
МОЛ:Тодорка Янева
Адрес:9124 С.Равна гора община Аврен

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли