Име на фирма:НЧ "Христо Смирненски - 1919"
Булстат:000085221
МОЛ:Тодорка Михалева
Адрес:9129 с.Царевци община Аврен

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли